Ventilasjonsutstyr

Energitap begrenses med bruk av egnet isolering på ventilasjonsaggregat og kanalkomponenter. PAROC steinull gir en god demping av uønskede lyder som kan oppstå fra ventilasjonsutstyret.

Ved denne typen isolering er Parocs plater og matter et svært godt valg. Vanligvis isoleres utstyret under produksjonen slik at man ikke trenger ytterligere isolering på stedet, men det kan også hende en trenger varmeisolering og, i noen tilfeller, kondensisolering.

Ventilasjonsutstyr

Til innvendig isolering av ventilasjonsaggregat anbefaler Paroc følgende løsning:

  • PAROC InVent-plater
    med G5-ytterlag som
    enkelt kan rengjøres
    med en plastbørste.

Kondensisolering

For ventilasjonsaggregater der middeltemperaturen er lavere enn temperaturen på den omsluttende luften, kan det danne seg kondens på utsiden av anlegget. PAROC nettmatter og plater med et utvendig sjikt av aluminiumsfolie egner seg til dette formålet.