Marine og offshore

Steinull isolasjon til marine og offshore sektoren

PAROCs isolasjon for marine og offshore-sektoren fremstilles av steinull og er beregnet på den moderne verfts- og offshoreindustrien. Våre produkter er testet i dekk- og skottkonstruksjoner i ulike A- og H-klasser og i en mengde ulike branndør- og elementkonstruksjoner.

Verftsindustrien stiller meget høye krav til sikkerhet og komfort. Produkter og konstruksjoner for bruk i fartøy må branntestes og godkjennes ifølge regler utarbeidet av IMO (International Maritime Organization).

PAROC marine og offshore har økonomiske og sikre isolasjonsløsninger for brannvern og varme- og lydisolasjon på fartøy.

Brannvernet og varmeisolasjonen på fartøy må oppfylle meget strenge krav. God funksjon i kombinasjon med rask og enkel montering er dessuten stadig viktigere. Det innebærer at det må finnes alternative løsninger for ulike bruksområder innen brannvern. Paroc har flere godkjente løsninger for klassene A60, A30 og A15 for stål og aluminium, dekk og skott. For offshorebruk har Paroc godkjenning for ståldekk og skott i klassene H120 og H60.

Du finner mer informasjon på vårt internasjonale webområde.

 

Brannsikkerheten du trenger med vekten du ønsker.

 

PAROC Marine Lightweight isolasjonsløsninger av steinull gir høy brannbeskyttelse, framragende termiske og lydisolerende egenskaper, men mye lettere vekt. Initiativet vil gi skipsingeniører og verftsbransjen nye lettvektsløsninger for brannisolerte dekk og skott. Med bare en densitet og fire forskjellige tykkelser gir sortimentet den enkleste logistikken i markedet.

PAROC Light Marine-løsninger suppleres nå med nye A60-klassifiserte aluminiumsløsninger, nå også for begrensede skott. Nye løsninger er testet og godkjent for 6 mm tykke aluminiumsdekk og -skott. Les mer >

Den nye og 40 % lettere løsningen for B15 Wall Extension er basert på ett produkt; PAROC Marine Navis Slab 110 AluCoat, 30 mm.  Les mer >