Ny karbonnøytral bygningsisolasjon fra Paroc

06 okt 2020
Paroc tar et viktig skritt for å gjøre noe med det voksende behovet for å redusere byggebransjens CO2-utslipp. Den nye karbonnøytrale produktserien, Paroc Natura, er en del av Parocs nye bærekraftmål.
Paroc Natura - carbon neutral stone wool insulation

Steinullisolasjonsprodusenten Paroc, en del av Owens Corning – som er rangert på Fortune 500 og Dow Jones-indeksen for bærekraft – lanserer en ny karbonnøytral produktserie, Paroc Natura. I likhet med andre steinullprodukter fra Paroc, vil den nye serien gi byggebransjen brannsikre, fuktsikre og holdbare isolasjonsprodukter. I tillegg gjør den noe med det voksende behovet for å redusere byggebransjens CO2-utslipp. Den nye produktserien vil være tilgjengelig i begynnelsen av 2021.


- «Ved å bruke lavkarbonteknologi i smelteprosesser, grønn elektrisitet, resirkulert avfallsmateriale og nye teknologier, holder vi CO2-utslippet under produksjonen på et minimum, og ved å CO2-kompensere den gjenværende CO2-en, kan vi tilby et helt karbonnøytralt produkt,» sier Beatrice Hallén, bærekraftsjef for Owens Corning Insulation Europe.

Beatrice Hallén, Sustainability Leader, Paroc Owens Corning

Beatrice Hallén, Bærekraftsjef for Owens Corning Insulation Europe

 

- «Isolasjon er en viktig del av løsningen på klimaendringsproblemet, siden rundt 40 % av de menneskeskapte utslippene av klimagasser kommer fra bygninger. Vi ønsker å ligge i forkant av utviklingen av bærekraftige bygninger sammen med kundene våre, og produktserien Paroc Natura er et viktig skritt i dette arbeidet,» sier Hallén.

I 1986 utviklet Paroc sin første lavkarbonteknologi for smelting av stein, som reduserte bruken av fossilt brensel betraktelig i produksjonen. Flere fabrikker bruker grønn elektrisitet i dag, og det nye målet er 100 % fornybar elektrisitet innen 2030. 

Lanseringen av Natura er en del av et langsiktig og vedvarende bærekraftarbeid hos Paroc og et skritt nærmere bærekraftmålene på kort sikt. Disse målene er i tråd med Owens Cornings bærekraftmål for 2030, som inkluderer ambisjonen om å kutte CO2-utslippene med 50 % og nullvisjonen for avfall som forlater anleggene.

- «Vi tror at sirkulærøkonomien er veien inn i fremtiden, og vi betrakter avfall , både fra produksjonsanlegg og byggeplasser, som råmaterialer for nye produkter. Vi designer produktene og løsningene for resirkulering og gjenbruk, og har som mål å slutte sirkelen ved at null avfall skal forlate våre anlegg innen 2030,» sier Beatrice Hallén.