Paroc lanserer ambisiøse bærekraftmål

22 des 2020

Paroc lanserer ambisiøse bærekraftmål

Paroc vil lage og tilby nye lavkarbonprodukter og redusere CO2-utslippene med 50 % innen 2030.

Paroc, en del av Owens Corning – som er rangert på Fortune 500 og Dow Jones-indeksen for bærekraft, har lansert en ny bærekraftstrategi og nye mål for de neste årene. Disse ambisiøse målene, som er i tråd med bærekraftmålene til Owens Corning, går blant annet ut på å doble den positive påvirkningen til Parocs produkter og halvere den negative påvirkningen fra Parocs virksomhet.

I praksis betyr det at Parocs ambisjon er å redusere CO2-utslippene med 50 %, redusere bruken av plast med 30 % og sørge for at null avfall forlater anleggene innen 2030. 

For å nå målene vil Paroc også utvide bruken av resirkuleringsløsningen Rewool samt utvikle og tilby nye lavkarbonprodukter. Et konkret eksempel på dette arbeidet er lanseringen av den nye karbonnøytrale produktserien Paroc Natura i begynnelsen av 2021.

«Paroc jobber med energieffektivitet. For hvert tonn CO2 som genereres i produksjonen av steinull, sparer man ca. 200 tonn CO2 gjennom steinullens varmeisolerende egenskaper over en 50-årsperiode. Det betyr ikke at vi er fornøyde. Vi vil snu hver stein for å finne nye måter å gjøre det samlede fotavtrykket så lite som mulig», sier Beatrice Hallén, bærekraftleder for Owens Corning Insulation Europe. 

Beatrice Hallén, Sustainability Leader, Paroc Owens Corning

Beatrice Hallén, bærekraftleder for Owens Corning Insulation Europe

«Vi ønsker å være forløpere i utviklingen av bærekraftige bygninger sammen med kundene våre. Vi ønsker også å designe produktene og løsningene for resirkulering og gjenbruk. For oss handler bærekraft om å tilfredsstille dagens behov samtidig som vi gjør verden til et bedre sted i fremtiden», sier Beatrice Hallén.