Hunton felles for utilbørlig markedsføring av trefiber- og celluloseisolasjon

30 okt 2020
Den svenske Patent- och marknadsdomstolen feller Hunton AB og Hunton AS for utilbørlig markedsføring i henhold til stevningssøknaden som bransjeforeningen Swedisol leverte inn i mai 2018. Swedisol beklager at saken måtte avgjøres i domstol, men mener at utfallet er viktig for en mer saklig markedsføring i byggebransjen.

– Vi beklager at denne saken ikke kunne løses på annen måte, men uriktig og direkte villedende markedsføring er alvorlig. Man må kunne stole på markedsføringen fra byggebransjens aktører, ikke minst når det gjelder så viktige spørsmål som klimapåvirkning og brannvern, sier Mats Björs, adm. dir. i Swedisol.

Patent- och marknadsdomstolen kunngjorde i dag at Hunton AB og Hunton AS felles for utilbørlig markedsføring med den begrunnelse at markedsføringen er uriktig og villedende. Huntons markedsføring gir blant annet inntrykk av at trefiber- og celluloseisolasjon er mer miljøvennlig, fuktsikker og brannsikker enn mineralullisolasjon.

Mineralull har den høyeste brannreaksjonsklassifiseringen iht. EUs regelverk fordi den består av et ikke-organisk materiale og er ubrennbar. Isolasjonen som Hunton markedsfører, har betydelig dårligere brannreaksjonsklassifisering enn mineralull. Huntons villedende markedsføring gir også inntrykk av at mineralull er dårlig for helse og miljø.

– Domstolen har fastslått at gjennomsnittsforbrukeren ikke har inngående kunnskaper om produktenes påvirkning på miljø og klima, brannsikkerhet, bygningsfysikk eller isoleringsevne. Det er derfor viktig at byggebransjens aktører ikke benytter seg av denne typen villedende markedsføring som Hunton har gjort, sier Mats Björs, adm. dir. i Swedisol.

Påstandene som domstolen gjennom mulkt på to millioner kr forbyr Hunton å bruke ved markedsføring av trefiber- og celluloseisolasjonsmaterialer, er blant annet følgende villedende påstander:

«Ved å bruke Hunton Nativo trefiberisolasjon bidrar du til å redusere utslipp av CO2 og andre drivhusgasser.»

«Hunton Nativo trefiberisolasjon er en mer miljøvennlig isolasjon.»

«Trefibermaterialer forkuller på overflaten, mens mineralull smelter. Mineralull vil derfor forsvinne (smelte bort) under et brannforløp og dermed eksponere andre bygningsdeler for flammene mye tidligere enn trefiberisolasjon vil gjøre.»

«Nativo trefiberisolasjon er ikke like avhengig av en tett indre dampsperre som mineralullisolasjon.»

Dommen, inkludert alle påstandene som Hunton nå forbys å bruke, kan leses i sin helhet under «Relatert materiale» nedenfor.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Mats Björs, adm. dir. Swedisol, mats.bjors@swedisol.se, +46 (0)70-887 43 57

Relatert materiale

Kobling til dommen >

Fakta: Den juridiske prosessen og Huntons markedsføringspåstander

I mai 2018 leverte Swedisol inn en stevningssøknad fordi Swedisol vurderte at Huntons påstander var uriktige og av en slik art at de påvirker gjennomsnittsforbrukerens evne til å ta overveide forretningsbeslutninger og derfor utilbørlige i henhold til markedsføringsloven.

Swedisol hadde tidligere ved en rekke anledninger oppfordret Hunton til å slutte med den aktuelle markedsføringen og opplyst om at foreningen ellers ville bli tvunget til å ta rettslige skritt. Swedisol har forsøkt å få til en utenomrettslig løsning med Hunton, men uten å lykkes.

Domstolen finner følgende påstander villedende:
Patent- och marknadsdomstolen forbyr gjennom mulkt på to millioner kr Hunton å bruke følgende påstander ved markedsføring av isoleringsmateriale av trefiber eller cellulose og på måter som har skjedd:

Påstander om miljø og helse

«Hunton Nativo trefiberisolasjon er en miljøvennlig isolasjon»

«Det naturlige og miljøvennlige alternativet»

«Bra for miljøet»

«Nativo trefiberisolasjon er et miljøvennlig produkt»

«Ved å bruke Hunton Nativo trefiberisolasjon bidrar du til å redusere utslipp av CO2 og andre drivhusgasser.»

«Hunton Nativo trefiberisolasjon er det beste valget for økovennlige bygninger.»

«Hunton Nativo trefiberisolasjon er en bærekraftig isolasjon»

«Trefiberisolasjon er miljøvennlig»

«Produksjonen av trefiberisolasjon er miljøvennlig»

«Huntons byggløsninger bidrar til mindre utslipp av klimagasser»

"På denne måten bidrar tre til den største besparelsen av CO2-utslipp»

«De kunstige materialene kan avgi giftige gasser og partikler i inneluften. Industrien som produserer materialene, forurenser miljøet og forbruker mye energi. Selve sluttproduktet utgjør ofte også et fremtidig avfallsproblem. Det har dessuten vist seg at de kunstige materialene ofte har kortere og dårligere holdbarhet enn de gode gamle naturlige materialene.»

eller andre formuleringer med vesentlig samme betydning som påstår eller gir inntrykk av at Hunton Fibers trefiberisolasjon har bedre egenskaper fra et miljø- og/eller helsemessig ståsted enn isolasjonsprodukter laget av mineralull.

Påstander om brannegenskaper:

«Trefibermaterialer forkuller på overflaten, mens mineralull smelter. Mineralull vil derfor forsvinne (smelte bort) under et brannforløp og dermed eksponere andre bygningsdeler for flammene mye tidligere enn trefiberisolasjon vil gjøre.»

«Mineralull produseres f.eks. gjennom en smelteprosess, noe som gjør at den vil smelte på nytt når den utsettes for høye temperaturer. Nativo trefiberisolasjon vil i stedet forkulle og motstå flammene betydelig lenger enn isolasjon som smelter.»

«Treets naturlige egenskaper gjør f.eks. at trefiberisolasjon blir til kull ved brann, noe som gjør at den både beskytter seg selv og konstruksjonen mot flammene. Isolasjonen inneholder dessuten en naturlig brannhemmer som består av ammoniumpolyfosfat, som forsterker forkullingsprosessen ytterligere ved å fange opp oksygenet rundt isolasjonen når en eventuelle flamme slår opp.»

eller andre formuleringer med vesentlig samme betydning som påstår eller gir inntrykk av at Hunton Fibers trefiberisolasjon har høyere brannsikkerhet enn isolasjonsprodukter laget av mineralull.

Påstander om fuktegenskaper:

«Huntons trefiberisolasjon har faktisk opp til ti ganger så stor kapasitet som mineralull når det gjelder å ta opp, transportere og slippe ut fuktighet fra vegger og tak.»

«Nativo trefiberisolasjon gir minst like gode resultater som mineralull under klimaforholdene som ble testet.»

«Nativo trefiberisolasjon er ikke like avhengig av en tett indre dampsperre som mineralullisolasjon.»

«Nativo trefiberisolasjon, plater og Nativo trefiberisolasjon, løsull har noe lavere intern konveksjon enn mineralull.»

«Mineralullsisolasjon som ikke absorberer fuktighet, øker tiden før tørkingen starter. Mer vann rekker å renne ned og fukte sålen enn når Nativo trefiberisolasjon brukes.»
eller andre formuleringer med vesentlig samme betydning som påstår eller gir inntrykk av at Hunton Fibers trefiberisolasjon har bedre egenskaper når det gjelder fuktighet enn isolasjonsprodukter laget av mineralull og «Trefiberisolasjon gir mer stabil innetemperatur ved temperatursvingninger ute (natt/dag).» 

Påstander om varmelagringsevne:

«Huntons trefiberisolasjon installeres med opp til tre ganger så mange kilo per m2 som isolasjon av mineralull, og krever altså en minimal mengde tilført energi for å skape og opprettholde en behagelig og jevn innetemperatur året rundt.»

eller andre formuleringer med vesentlig samme betydning som påstår eller gir inntrykk av at Hunton Fibers trefiberisolasjon har bedre varmelagringsevne enn isolasjonsprodukter laget av mineralull.