Brannsikre rørgjennomføringer

Brannsikre rørgjennomføringer
Mange ganger vil man ha en ubrutt rørisolering gjennom en brannskillende konstruksjon. Dette kan f.eks. være ved isolering av kalde rør med risiko for kondensutfelling eller kaldtvannsrør i sjakt som kan varmes opp når rørene går gjennom brannskillende betongbjelkelag. For å motvirke disse risikoene har vi utarbeidet en enkel og effektiv løsning med en brannmotstand opp til 2 timer.

Isoleringen av rørledninger skal utformes slik at den hindrer brannspredning og brannutvikling. I Boverkets Byggregler (BBR) stilles det krav til at rør med medietemperatur på mer enn 85 °C skal isoleres med materialer av minst brannteknisk klasse A2L-s1,d0. Videre stilles det krav til at yttersjiktet ikke må spre brann til inntilliggende bygningsdeler. Det betyr at yttersjiktet eller ytterkledningen til rørledninger skal ha samme yttersjiktsklasse som omgivende bygningsdeler.

Parocs brannbeskyttelsesløsning er basert på produktet PAROC Hvac Section AluCoat T, som egner seg utmerket til å brannsikre vannfylte rør der isolasjonen går ubrutt gjennom en brannskillende konstruksjon. Rørskålen fås i Combi-utførelse, PAROC Hvac Combi AluCoat T, for å passe til flere rørdimensjoner. Rørskålen har en armert aluminiumsfolie som fungerer som dampsperre.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Isoleringstykkelser og brannklasser

Her viser vi brannklasser for ulike rørtyper, isoleringsutførelse samt hvilken type installasjon iht. figurene nedenfor. Rørskålene kan, i tillegg til å gå enkeltvis gjennom den brannskillende konstruksjonen, monteres slik at de ligger mot hverandre i mønster iht. monteringstypene nedenfor.
Isoleringstykkelse og brannklasse

Kopperrør

Type rør: Kopper
Brannklasse t.o.m.: EI 120/EI 90
Brannskillende konstruksjon
Vegg:
Gips (lettvegg) eller betong (lettbetong, tegl)
Bjelkelag: Betong
Kopperrør
Isolertykkelse kopperrør

Plastkomposittrør

Type rør: Kompositt
Brannklasse t.o.m.: EI 120
Brannskillende konstruksjon
Vegg
: Gips (lettvegg) eller betong (lettbetong, tegl)
Bjelkelag: Betong
Isolering plastkomposittrør
Isolertjocklek för plastkompositrrör

Jernrør

Type rør: Jern, stål, rustfrie, støpejern
Brannklasse t.o.m.: EI 120 / EI 90
Brannskillende konstruksjon
Vegg
: Gips (lettvegg) eller betong (lettbetong, tegl)
Bjelkelag: Betong
Brannsikkre rørgjennomføringer jernrør
Isoleringstykkelse jernrør