Frostisolering

Frostisolering utanfor oppvarmet bygning

Tjälisolering med EcoprimNår man bygger fundament på mark som er utsatt for frost (for eksempel silt, leire og morene), må bygningens fundament beskyttes mot frostskader. Dybden kan være 0,35 m under jordoverflaten. I standarden EN ISO 13793 beskrives metoden for dimensjonering av frostsikring. Tabell 1 viser tykkelser og utbredelse for ulike steder i landet i samsvar med kartet, nedenfor. Ved større isolasjonstykkelser enn 180 mm kan platen i prinsippet anses som ikke-oppvarmet. Da blir tykkelsen og utbredelsen som vist i tabell 2. Isolering utenfor bygningen kalles enten
randisolering eller perimeterisolering.

Forutsetninger: Bygningen varmes opp til minst 17 °C. Bygningens bredde er minst 4 m. Platens varmemotstand Rf ≤ 5 m2 °C/W, som tilsvarer 180 mm normal gulvisolasjon

Perimeterisolering varme konstruksjoner

Tabell 1: Når isoleringstykkelsen i platen er ≤ 180 mm:

Sone Markisolering
bredde, b mm
Markisolering
bredde ved hjørne (b+600 mm)
Tykkelse
1,2 - - -
3 - 600 50
4 600 1200 50
5 600 1200 80
6 1200 1800 100

Tabell 2: Når isoleringstykkelsen i platen er > 180 mm:

Sone Markisolering
bredde, b mm

Markisolering
bredde ved hjørne (b+600 mm)

Tykkelse
1,2 - 600 50
3 600 1200 50
4 1200 1800 70
5 1200 1800 80
6 1200 1800 100
 

 

frost isoleringFrost isolering 

Frostisolering ikke-oppvarmede konstruksjoner

Fundament og grunnplate til kalde bygninger på frostutsatt mark må legges på frostfri dybde eller utstyres med et heldekkende isolerende lag på undersiden. Gjennomføringer skaper kuldebroer som kan medføre skader. Ved å frostsikre med Ecoprim hindres frosten i å trenge ned, og varmemagasinet som bygges opp i jorden under om sommeren, tas vare på. Da unngår man  risikoen for frostskader.

Markisolering gjør det enklere og rimeligere å bygge fundament. Hvis man bruker god isolering, kan man i prinsippet bygge direkte på bakken og likevel unngå telehiv. Et materiale for markisolering i kaldt og fuktig miljø, må ha meget lav fuktabsorpsjon for å beholde sine gode isolerende egenskaper. Det må også tåle å ligge i bakken. I mange tilfeller stilles deg også krav til høy trykkfasthet. Ecoprim oppfyller alle krav og er et utmerket materiale til markisolering.

Normalt jevnes bunnen ut med 100–200 mm sand eller fin grus, og deretter legges Ecoprim. Sør i Sverige kreves det isoleringstykkelse fra 40 til 80 mm, mens i nord kreves det inntil 180 mm. Hvis de frostsikre avrettingsmassene økes til ca. 400 mm, kan isoleringstykkelsen reduseres med 25 %.

Les mer