Isolering av stålkonstruksjoner

Byggeforskriftene krever at visse deler av en bygning skal ha brannmotstand. Dette avhenger av bygningens størrelse, hva den skal brukes til og hvilken funksjon elementet har.

Brann, Stålkonstruksjoner  Alle vanlige bygningsmaterialer får dårligere mekanisk strekkfasthet når de utsettes for brann. Stål under tung belastning mister sin sikkerhetsmargin ved temperaturer på rundt 550 °C – uansett stålkvalitet. Beskytt det strukturelle stålet i bygningen med Parocs brannbeskyttelsesplater. Avhengig av bruksområde kan du bruke en av tre brannbeskyttelsesmetoder: profil, boks og solid. 

Jo større stålvolum i det eksponerte området, desto bedre brannmotstand har det. Hvor raskt stålstrukturen varmes opp i en brann kan enkelt uttrykkes som forholdet mellom flaten som er eksponert for brannen, og profilens stålvolum. Den såkalte profilfaktoren betegnes F/A, av og til A/V. Hvis forholdet er høyt, øker stålets temperatur raskt. I praksis betyr dette at tynne stålkonstruksjoner trenger tykkere beskyttelse.

Innebygd søyle / firkantet profil

Den vanligste plasseringen for en firkantet profil er inne i veggen. I denne løsningen kan den dekkende gipsplaten ses som et brannvernlag for stålprofilene, og tykkelsen på isolasjonen kan reduseres.
 

Brannbeskyttelse for stålprofiler i yttervegger med gipsplater

Brannbeskyttelse for stålprofiler i yttervegger

Av og til kan søyler i yttervegger beskyttes fra tre sider. En 5 mm tykk RHS-profil med kritisk temperatur på 400 – 600 ⁰C og obligatorisk brannteknisk klasse R60 kan beskyttes fra tre sider med en 20 mm tykk PAROC FPS 17. Dette kan bare gjøres i brannteknisk klasse R60 med to lag gipsplater på veggens innside. Veggens utside må dekkes med en tykk gipsplate, minst 9 mm. Begrensningen er at stålprofilene ikke må plasseres ved åpninger (vindu og dører). Fasaden må også være ubrennbar.
 

Brannbeskyttelse for stålprofiler i innervegger

Brannbeskyttelse for stålprofiler i yttervegger

Bruk lag av gipsplater i innervegger for brannbeskyttelse av stålprofiler. Følgende tabell må brukes til brannteknisk klasse R90:
 

Tykkelse på isolasjon for firkantete RHS-profiler, kritisk temperatur 450 °C

Stål tykkelse (mm)  Tykkelse på PAROC FPS 17 (mm)   
   1 x 13 mm gipsplate (1 lag på begge sider)  2 x 13 mm gipsplate (2 lag på begge sider)
 5 40  25 
 6.3 40  25 
 8.0 30  20 
 10.0 25  20 
 

HSQ-bjelker

HSQ-profiler brukes ofte sammen med betongelementer. Når du skal avgjøre hvilken tykkelse du trenger på brannbeskyttelsen, bruker du målene på den synlige flensen. Konstruksjonen er testet med isolasjonsplater som har 50 mm ekstra plass på begge sider for å forenkle installasjonen.

HSQ-bjelker
 
 

Tykkelse på isolasjon for firkantete HSQ-profiler, brann fra 1 side

  ts (mm)  Fi / As (mm-1  R 60    R 90   R 120   
      450°C  500°C  450°C   500°C 450°C  500°C 
HSQ 1   15  67  20  20  20  20  40  25
HSQ 2   10  100  20   20  40  25  60  40