Bølgeblikk

Korrugert ståls bæreevne uten brannbeskyttelse opprettholdes i 15–30 minutter ved brann, avhengig av strukturen. Stålplatene bøyes, men bæreevnen er der fortsatt i lengre tid.

Når det mangler isolasjon over de korrugerte stålplatene, går varmen rett gjennom metallet og spres oppover. Stålets temperatur stiger da langsommere.

Brann, Korrugert stålplate  Hvis det korrugerte stålet brukes som bærende konstruksjon for takkonstruksjonen, og isolasjonen installeres oppå den korrugerte stålplaten, stiger metallets temperatur meget raskt. Derfor må du ta hensyn til mengden isolasjon over den korrugerte stålplaten når du designer tykkelsen på brannbeskyttelsen under det korrugerte stålet.

PAROC FPS 17, isolasjonstykkelse for branntekniske klasser R 30 og R 60:

 Stålets temperatur °C
   450°C 500°C  550°C  600°C
 Ståltykkelse (mm) R 30 R 60 R 30 R 60 R 30 R 60 R 30 R 60
 0.6 40  - 40  - 30 60  25  60
 0.65 40  - 40  - 30 60 25 60
 0.72 40  - 30 60 25 60 25 60
 0.85 30 60 30 60 25 60 20 50
 1.00 30 60 25 60 20 50 20 50
 1.25 25 60 20 50 20 50 20 40
 1.50 20  50 20 50 20 40 20 40
 2.0 20  40 20 40 20 30 20 25
 2.5 20  40 20 30 20 25 20 20
 3.0 20  25 20  5 20 20 20 20