PAROC Steinull er sikker

PAROC Steinull er sikker

 

Parocs produkter er et viktig bidrag til økonomisk, sosial og miljømessig velferd og bidrar til å beskytte verden og alt og alle på jorden. Samfunnsansvar er ikke bare bra for miljøet og alle som lever og arbeider i bygninger og strukturer som bruker produkter fra Paroc. Det gir også stor forretningsverdi ved å forsikre partnerne våre om varig kvalitet, samsvar og sikkerhet, redusere levetidskostnadene for materialene, sikre raskere installasjon og bygge partnerskap. Langsiktig suksess er bare mulig hvis vi tar våre individuelle ansvar overfor miljøet og samfunnet på alvor. 

PAROC Steinull

Fiber er trygt

  • Varemerket European Certification Board for Mineral Wool products (EUCEB) på produktene våre bekrefter at PAROCs steinullfibre oppfyller kravene til biologisk nedbrytning i EU-direktiv 1272/2008.
  • Det tyske kvalitetsmerket RAL bekrefter at kravene til sikkerhet og biologisk nedbrytning oppfylles i samsvar med den tyske tekniske forskriften TRGS905. 

Har lave utslipp

  • Oppfyller de strengeste kravene (M1) i det finske frivillige systemet for utslipp fra bygningsmaterialer.
  • Sertifiserte produkter vises på nettstedet RTS >

Inneholder ikke farlige stoffer

  • Parocs steinullfibre er registrerte i samsvar med den kjemiske forskriften REACH. Produktene våre inneholder ikke stoffer som gir stor grunn til bekymring og som er inkludert i den såkalte «kandidatlisten». Vi har utarbeidet en bruksanvisning for sikker bruk for alle produktene våre.
  • Den tekniske saksmappen i REACH-registreringen inneholder en kjemisk sikkerhetsrapport om egenskaper og klassifisering. Parocs steinullfibre er en mineralullfiber av type Nota Q, som ikke vurderes som farlig eller klassifiseres som irriterende.

Produkter inneholder ingen farlige stoffer som er nevnt i RoHS-direktivet 

  • Det betyr at PAROCs produkter også kan brukes i elektrisk og elektronisk utstyr.

Er trygt å håndtere

  • Vi anbefaler å bruke løstsittende arbeidsklær og hansker ved installasjon av mineralull. Støvutslipp bør kontrolleres i så stor grad som mulig. 
  • Vi har inngått en frivillig avtale for å vise produkthåndtering på emballasjen med tekst og et piktogram som er avtalt mellom alle som er med i EURIMA, foreningen for europeiske mineralullprodusenter. 

Indoor Air Comfort - PAROC HVAC-produkter er sertifisert av Eurofins

EUCEBRAL  M1

Sikkerhetsdatablad og andre sertifikater kan lastes ned her >