PAROC Steinull er energieffektiv

PAROC Steinull er energieffektiv

 

Å bygge energieffektive miljøer er både et ansvar og en mulighet. Hjemmene og kontorene våre spiller en nøkkelrolle i klimadebatten. Rundt 40 prosent av klimagassutslippene fra mennesker skyldes dårlig isolerte hjem og kontorer, og energien som trengs for å varme dem opp. 

 

Isolasjon spiller en kritisk rolle i bygningens energieffektivitet, og den kan utgjøre inntil 75 prosent av bygningers totale potensial for å redusere energiforbruket. Riktig termisk isolasjon reduserer energikostnadene for bygninger. 

HVAC-systemer og industrielle isolasjoner skal også isoleres godt når det brukes rør og kanaler til å transportere varm luft eller væske.

På grunn av de høye temperaturene som brukes i industrien (for eksempel i kraftverk) blir varmetapet mye høyere enn i passive hus. Hvis rør og installasjoner ikke isoleres på riktig måte, trengs det mer energi for å opprettholde varmenivået.